• Pokój
  Od 120 do 200 zł/doba
 • Pokój
  Od 150 d0 240 zł
 • Pokój
  Od 200 do 320 zł
 • Miesz­ka­nie lawen­do­we max
  Od 220 do 350zł doba

Śnia­da­nia w for­mie bufe­tu 25 zł

 

Ceny nie doty­czą okre­sów świą­tecz­nych, syl­we­stra i week­en­du majo­we­go