• Pokój
    Od 140 do 200 zł/doba
  • Pokój
    Od 200 do 320 zł
  • Miesz­ka­nie lawen­do­we max
    Od 220 do 350zł doba

Śnia­da­nia w for­mie bufe­tu 30 zł

 

Ceny nie doty­czą okre­sów świą­tecz­nych, syl­we­stra i week­en­du majo­we­go